Dr wheeler ssm pierdere în greutate


Eliminarea AA, dovedită de clearence-ul urinar al pacienţilor, este rapidă în plasmă câteva ore sunt suficiente ~8h dar mult mai lungă în lichidele urechii interne ~15zile.

În fine, AA penetrează celulele ciliate ale organului Corti şi se acumulează sub platoul cuticular. În exces în lizome, aceste antibiotice devin citotoxice.

Medicamentele antitumorale pot afecta distruge celulele ciliate atât din zona cohleeară cât şi din cea vestibulară din urechea internă. Celulele ciliate sunt compuse din corpul celulei cu nişte excrescenţe care seamănă cu firele de păr crescute pe o parte. Prin otointoxicare aceşti peri pot fi distruşi până acolo încât celulele ciliate externe CCE nu mai stau drept şi nu mai poate fi transmis spre creier numărul obişnuit de semnale.

Solvenţii aromatici se numără printre produsele chimice cele mai utilizate de industrie, fie că este vorba de toluen care intră în compoziţia lacurilor şi vopselelor, cernelurilor sau agenţilor de degresare sau despre stiren cu utilizare mai restrânsă în fabricarea răşinilor armate cu fibre de sticlă, fără a uita xilenul şi etilbenzenul.

Toţi aceşti solvenţi organici sunt foarte volatili şi toxici pentru indivizii care îi inhalează. Pentru a sublinia impactul pe care aceşti agenţi îl pot avea, trebuie amintit că în Franţa, de exemplu, mai mult de La aceştia se adaugă populaţia expusă la toluen, xilen şi la etilbenzen [4].

Medicamentele antitumorale pot afecta distruge celulele ciliate att din zona cohleear ct i din cea vestibular din urechea intern.

Numeroase studii epidemiologice au subliniat deja caracterul potenţial ototoxic al solvenţilor aromatici [5]. Totuşi, dificultatea majoră relevată în aceste studii constă în caracterizarea şi evaluarea surdităţii induse de solvenţi în raport cu cea indusă de alţi factori. În fapt, astăzi, pentru diagnosticarea acuităţii auditivă a salaria- ţilor se utilizează numai audiometria totală. Dar, cu acest singur instru- ment folosit ca mijloc de investigaţie, este imposibil să se disocieze trauma chimică de trauma acustică, ambele manifestându-se printr-o pierdere a sensibilităţii auditive în jurul valorii de kHz.

Aşa se explică poate, de ce astăzi numai zgomotul este consi- derat responsabil de surditatea profesională. Ca mijloc de prevenire, ar fi util să se elaboreze instrumente capabile să identifice natura afecţiunii cohleeare. Ideal ar fi ca aceste instrumente să furnizeze agenţilor de prevenire posibilitatea de a descoperii indicii precoce ale suferinţelor cohleeare sau cel puţin de a identifica agenţii ototoxici alţii 16 decât zgomotul.

Odată identificaţi, aceşti agenţi ototoxici ar putea face obiectul unei veritabile politici de prevenire. Experimentele pe animale au furnizat informaţii preţioase cu privire la puterea ototoxică a solvenţilor aromatici.

Au permis să se stabilească că CCE sunt celulele cohleare cele mai sensibile la agre- siunea solvenţilor [3]. A fost posibil să se facă distincţia între traumele cohleare induse de solvenţi şi cele provocate de zgomot [3]. Pentru simplicificare, zgomotul distruge mecanic organul Corti, afectând stereocilii implantaţi în apexul celulelor ciliate externe şi interne fig.

dr wheeler ssm pierdere în greutate

În fapt, crearea unui instrument de diagnosticare a suferinţelor cohleare provocate de solvenţi ar trebui să se inspire din cunoaşterea mecanismelor ototoxice. Trebuie amintit că CCE constituie suportul anatomic de ampli- ficator cohleear. Sunt capabile să se contracteze şi să se alungească.

dr wheeler ssm pierdere în greutate

Structura lor anatomică particulară le dă puterea de a emite sunete oto-emisii atunci când fiziologia generală a cohleei e cât de puţin per- turbată. CCE constituie, de fapt, generatorul de acufene.

dr wheeler ssm pierdere în greutate

Prin provo- carea şi măsurarea oto-emisiilor la subiecţii expuşi la solvenţi, va fi probabil posibil să se măsoare suferinţele CCE induse de intoxicaţia cu solvenţi. Pe de altă parte, otrăvirea CCE cu solvenţi presupune prezenţa unei oboseli crescute şi, prin urmare, o diminuare a performanţelor în transmiterea influxului informaţional de către nervul auditiv.

Încărcat de

Instrumente audiometrice noi, bazate pe aceste constatări, sunt în studiu la INRS Franţa pe animale de laborator şi chiar în clinici şi vor putea fi propuse actorilor prevenirii într-un viitor apropiat [3]. Tricloretilena, datorită calităţii sale de solubilizare a grăsimilor, este folosită şi acasă în soluţii de îndepărtare a petelor sau de curăţare a covoarelor.

Utilizările industriale includ producţia de vopsele, unsori, pesticide, adezivi şi lubrifianţi. Unele studii au arătat că cei mai mulţi lucrători expuşi la tricloretilenă au afecţiuni ale nervilor responsabili de auz şi echilibru. În general, cu cât expunerea este mai îndelungată cu atât afectarea este mai gravă [6].

Bine ați venit la Scribd!

Sulfura de carbon se foloseşte în fabricarea fibrelor artificiale, a insecticidelor şi ca solvent. Probabilitatea ca lucrătorii expuşi să-şi piar-dă auzul creşte cu durata expunerii. Afectarea echilibrului este, de ase-menea, asociată cu această substanţă chimică. În unele cazuri, o parte din pierderea auzului se datorează conducerii deficiente a sunetului prin timpan şi urechea mijlocie pierdere conductivă a auzului.

Aceasta poate fi cauzată de inflamarea cavităţii nazale şi sinusurilor cu interferarea funcţiei trompei lui Eustachio. Ca şi în cazul altor chimicale toxice, pierderea auzului rezultată din combinarea expunerii la zgomot şi sulfură de carbon este mai severă decât expunerea simplă la zgomot.

Monoxidul de carbon şi acidul cianhidric se numără printre gazele cele mai periculoase în mediile profesionale. Recent s-a dovedit pe dr wheeler ssm pierdere în greutate că monoxidul de carbon şi acidul cianhidric nu provoacă pierderea auzului ele însele dar pot totuşi să potenţeze efectele zgomotului. S-a dovedit că expunerea sonoră netraumatizantă poate deveni dăunătoare atunci când este prezent monoxidul de carbon sau acidul cianhidric simultan cu zgomotul.

Riscurile inerente la expunerile combinate la zgomot şi acid cianhidric trebuie prin urmare să facă obiectul atenţiei speciale şi unei supravegheri regulate.

Ca şi în cazul altor agenţi ototoxici se pune întrebarea pertinenţei limitelor de expunere atunci când lucrătorii sunt supuşi unei expuneri multifactoriale [4, 7]. Cel mai adesea otrăvirea accidentală cu monoxid de carbon are loc prin expunerea la gaze de eşapament. Merită notat că în fumul de ţigară concentraţia de monoxid de carbon este de 50 de ori mai 18 mare decât limitele maxime admise la locurile de muncă în SUA [8].

dr wheeler ssm pierdere în greutate

Nitratul de butil, ingredientul folosit uzual în deodorantele de cameră este, de asemenea, o substanţă al cărei potenţial de a cauza pierderea auzului a fost demonstrat în laborator prin teste pe animale. Diseminarea toxicelor în atmosferă se face adesea în urma proceselor de ardere.

Protectiamuncii - Ro Zgomot Sovata PDF

Într-un raport [8], arsenul a fost detectat în părul, sângele şi urina copiilor care trăiesc lângă instalaţiile mari care ard cărbune cu un conţinut de cca. În aceste instalaţii are loc emisia în atmosferă a unei tone şi jumătate de arsen zilnic. Ototoxicitatea arsenului din aer provoacă o creştere semnificativă a cazurilor de surditate printre copii expuşi.

Simptomele intoxicaţiei acute şi cronice cu mercur include mersul instabil, slăbiciune, disfuncţionalităţi vizuale şi senzoriale [9]. Un simptom particular este neînţelegerea conversaţiei în prezenţa unei conversaţii pe fundal.

Înîn Minamata, Japonia, a avut loc o intoxicare cu caracter epidemic sever şi frecvent fatal. Victimele au prezentat mişcări greoaie ale mâinilor şi picioarelor, amorţeală progresivă, vorbire neclară, vedere ceţoasă şi surditate. Otrăvirea cronică epidemică de la Minamata a fost cauzată de consumul de peşte contaminat de deversările industriale provenite de la o mare companie chimică şi care conţineau compuşi ai mercurului.

dr wheeler ssm pierdere în greutate

Compuşii organici cu staniu sunt folosiţi în fabricarea de spume poliuretanice, de dr wheeler ssm pierdere în greutate siliconic şi de stabilizatori termici pentru produsele din policlorură de vinil cum ar fi matriţele de conducte şi ferestre. În afară de procesele de fabricaţie, poluarea mediului cu staniu are loc şi prin depozitarea deşeurilor din mase plastice.

Pierdere in greutate prin chirurgia bariatrica (chirurgia obezitatii) la Centrul Medical Provita

Bacteriile metabolizează compuşi organici cu staniu, introducându-i în lanţul hranei, în special în râuri şi lacuri. Afectarea sistemului auditiv central ca şi scăderea mielinei un tip de izolare a celulelor nervoase şi creşterea materiei albe a creierului au fost observate la animale ca dovadă a toxicităţii staniului. Efectele staniului asupra oamenilor sunt în studiu.

Uploaded by

Poluarea cu plumb continuă să fie o ameninţare serioasă pentru mediul înconjurător şi sănătate. Mult folosit în industrie, plumbul se foloseşte în principal în bateriile electrice. Dr wheeler ssm pierdere în greutate afară de efectele devasta- toare asupra dezvoltării copiilor, un nivel ridicat de plumb în sânge este asociat cu afectarea funcţiei auzului în creier. Aceasta reprezintă o preocupare serioasă având în vedere acumularea progresivă în sânge pe toată perioada vieţii.

Welcome to Scribd!

O recomandare pe cât de simplă, pe atât de importantă, este să se lase robinetul să curgă tare un minut la prima alimentare. Manganul metalic este folosit adesea în metalurgia feroasă, la galvanizări şi la bateriile electrice. Pierderea auzului şi funcţiei echi- librului a fost observată la lucrătorii expuşi la mangan. Toxicitatea man- ganului nu este numai înrăutăţită de expunerea simultană la zgomot dar afectarea poate fi accelerată sinergic prin expunerea simultană la mangan şi zgomot.

dr wheeler ssm pierdere în greutate

Unii agenţi chimici au efect sinergetic cu expunerea la zgomot, adică în condiţii în care nici expunerea la agentul chimic nici expunerea la zgomot singure nu ar produce pierderea auzului, combinaţia acestora afectează auzul sau efectul expunerii multifactoriale este va fi mai grav decât suma efectelor nocive.

Cele mai frecvente substanţe ototoxice Valoare limită de expunere.